Het leven biedt ons dagelijks uitdagingen. Hoe we hiermee omgaan, hangt nauw samen met hoe we als kind zijn opgegroeid. Patronen zijn ingesleten; gedrag en gedachten, emoties en gevoelens lijken vast te liggen. Ook al zijn deze vaak diep in ons verankerd, toch kun je jezelf hiervan bevrijden.

Hoe? Door contact te maken met dat wat er is. Dit lijkt heel eenvoudig, toch hebben we de neiging om te vluchten voor wat zich aandient in ons lijf en hoofd. We gaan naar het verleden of naar de toekomst. Als we maar niet hoeven stil te staan bij wat zich afspeelt in ons leven.

Wanneer je uitkomt bij het voelen van je werkelijke pijn kun je helen. Helen is niet altijd genezen. Helen verzoent je met het leven. Je kunt omarmen wat er is geweest en nieuwe keuzen maken, die leiden tot een gezondere leefwijze. Dat kun je stap voor stap leren! 

Tijdens het consult wordt er aandacht besteed aan zowel de huidige situatie, alsook aan familiebanden. Deze kunnen onbewust of bewust van invloed zijn op het huidige leven. Samen kijken we naar de oorsprong van het probleem en doen concrete oefeningen om vrij te worden van datgene wat je meedraagt uit het systeem. Je opnieuw verbinden met de veiligheid en het vertrouwen in jezelf is de basis van verandering waar je naar verlangt.

Je krijgt helder inzicht in je eigen gedrags- en denkpatronen. Gaandeweg maak je ruimte in je leven voor nieuwe mogelijkheden, die ervoor zorgen dat je kunt kiezen voor vrijheid en authenticiteit. Je gaat ontdekken wat jouw kwaliteiten zijn en gaat deze benutten. Je leert jezelf gezond en vitaal te houden door zelf-zorg en door aandacht te schenken aan wat jij werkelijk nodig hebt voor jouw welzijn.

Als toegewijd psycholoog en vrouwencoach zal Annemieke tijdens de individuele begeleiding de gids zijn op jouw reis.

Individueel consult€ 85,0060 minuten

Annemieke voelt heel helder aan waar de mogelijkheid tot heling en groei is. Met zorg en aandacht begeleidt ze je daar naartoe. Elk consult is weer een diepere ontdekking van mijzelf.